hiperfokális távolság

branding


Ki vagyok én?*


(a közölt adatok valósak.)
*„termékismertető” magamról (63 másik mészáros márta valódi publikus adataival).

talált térképek


fővárosi megoldás

boríték-távolságok 03

bi02

A magánlevelezés irodalomba, képzőművészetbe való „beemelésével” kapcsolatban ld Dalos György: Válogatott elutasításaim (1978. július 29.), bevezető:

„Ezennel ünnepélyesen átemelem életművembe a nekem szóló – különböző írásaimat elutasító – szerkesztői leveleket. Nemcsak azért, mert összterjedelmük lassan eléri a nem közölt művekét, hanem azért is, mert maradandó, értékes alkotásoknak tartom őket. Stílusbeli, sőt, grammatikai gyengeségeik ellenére helyenként átütő erővel fejezik ki korunk irodalmi szokásait. Tisztában vagyok azzal, hogy lépésem irodalomtörténeti jelentőségű: az elutasító levelek műfaja mindeddig nélkülözte a nyilvánosság éltető levegőjét, amely nélkül – mint tudjuk – semmiféle irodalom nem bontakozhat ki.” in: Kornis Mihály: A Napló, 1977-1982 (Válogatás), Budapest, 1990, 139.-144. old

hommage a p.c.egy évnyi intézményi levelezés
Az intézményekkel történő levelezés (feltépett és tartalmától megfosztott, már üres) borítékjainak gyűjteménye könyv-formában bekötve archivál bizonyos időszakot. (banki levelezés 2006, 2007, 2008)

boríték-távolságok
először elintézem a villanyszámlát, aztán
"nulla dies sine linea"
(„Apellész: Egy nap se múljék el vonás nélkül” in Plinius: Naturalis Historia, 35.36, 12)

támogatás-paradoxon

Pályázat az ... által kiírt alkotói támogatásra,
2009. március 25 -2010. március 26. közötti időszakra, altéma kódszáma: 1602

„Támogatás-paradoxon”

MM képzőművész (adatok)

Rövid munkaterv

Jelen munkatervet az ... alkotói támogatásra kiírt pályázatára adom be. A munkaterv egy éves éhezési időtartamra szól.

Ez idő alatt meglátogatom a fontosabb európai kortárs művészeti intézményeket, alkotói műhelyeket és csoportokat. A kiválasztott helyszíneken előre meghatározott ideig (ez függ az intézmény nagyságától és a nemzetközi elismertség fokától is) éhezni fogok. Az interaktív éhezésről dokumentációt készítek, a kezdetektől (szervezési munkák, levelezés dokumentálása, utazás) a megvalósítás legutolsó pontjáig.

A program legfontosabb eleme a lehetséges kapcsolat énköztem és a kiválasztott intézmény között. Az intézmény és a művész viszonyának megtestesítője leszek én magam: egy intézmény által támogatott és a támogatásba belehaló művész. A kiválasztott intézményekkel és kortárs művészeti csoportokkal szoros együttműködést tervezek (előzményként említem a dublini székhelyű Red Fox Press kiadó által 2006-ban megjelentetett „Nagy harapások" című kispéldányszámú kötetet, mely konkrét költészeti alkotásaimat dokumentálja, illetve a dániai Do Not Eat fluxus-csoporttal közösen, 2007-ben készített „www” című videofilmet).

Célom, hogy összegyűjtsem azokat a lehetséges viszonyulási pontokat, ahogyan ma a kortárs művész a kortárs művészeti intézményekkel kapcsolatba kerülhet: támogatás, befogadás, kooperáció, elutasítás, elhallgatás, újrafelfedezés. Ehhez a munkához a legmegfelelőbb eszköznek az önkéntes éhezést, mint civil engedetlenségi formát választottam.

A mellékelt részletes költségvetés tartalmazza az egy év alatt felmerülő dologi kiadásokat, bér és bérjellegű kifizetéseket és egyéb költségeket.

A program megvalósulásával a következő kézzel fogható eredmény várható: a program támogatása esetén a részletes munkatervben felsorolt helyszínek egyikén, mielőtt még az utolsó helyhez elérnék, éhen halok. A támogatás felhasználásáról szakmai beszámoló (posztumusz) készül.

11 West 53rd Street New York NY 10019
1071 Fifth Avenue New York, NY 10128-0173Bankside London SE1 9TG

Kiválasztottam három fontos kortárs művészeti intézményt, a róluk készült közismert fotókról anamorfikus képeket készítettem. Lehetséges kapcsolatomat ezen intézményekkel hasonlatosnak gondolom az elkészült anamorf képeknek az eredeti fotókhoz, vagy akár az eredeti fotóknak a valóságos intézményhez való viszonyával.